Privatumo politika

PATVIRTINTA
Peilininkų asociacijos valdybos
2019 06 21 sprendimu Nr. 03

WWW.KNIVES.LT IR PEILININKŲ ASOCIACIJOS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASKYRŲ (GRUPIŲ) PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

I skyrius. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau bendrai – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės www.knives.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, taip pat asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Peilininkų asociacijos socialinės žiniasklaidos paskyrose (pavyzdžiui, Facebook - @peilininkuasociacija, @peilininkubendruomene), asmenims, asmenims, dalyvaujantiems Asociacijos organizuojamuose renginiuose (toliau – Interesantai). Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Interneto svetainę (jei Interneto svetainės lankytojas yra asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti Asociacijai).
2. Laikoma, kad Interesantas susipažino ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko @peilininkuasociacija, @peilininkubendruomene socialinių tinklų paskyrose/grupėse, apsilanko renginiuose, išreiškia valią dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose.
3. Interesantas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, atitinkamai negali lankytis Interneto svetainėje, negali atlikti aktyvių veiksmų Asociacijos socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti Asociacijos organizuojamose renginiuose.
4. Interesanto asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ((ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Interesanto asmens duomenis, Asociacija įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

II skyrius. ASOCIACIJOS DUOMENYS
1. Peilininkų asociacija, teisinė forma – asociacija, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 302180532, buveinės adr. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Karaliaučiaus g. 5-41, LT-06281, el. paštas: info@knives.lt, telefonas: +370 617 99921, www.knives.lt.

III skyrius. ASMENS DUOMENYS
1. Asmens duomenys yra bet kokia Interneto svetainės apie Interesantą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Interesanto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma Asociacijos skaitmeniniu ar kitu būdu.
2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Interesanto vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją Interneto svetainėje, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus Interesantui apsilankius Interneto svetainėje bei naršymo veiksmus, kuriuos apie Interesantus Asociacija renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame sutikime ar susitarime su Asociacija nurodytų tikslų.
3. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Interesantų asmeninę informaciją, su kuria Asociacija susipažįsta Interesantui susisiekus Asociacijos socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Asociacijos socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą).

IV skyrius. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
1. Asociacijai yra reikalingi Interesantų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.
2. Interesanto pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Asociacija taip pat naudoja bendravimo su Interesantu tikslais, įskaitant ir atsakymus į Interesanto užklausas, pastabas, dalyvavimą Asociacijos forumuose, teikdami Interesantui svarbią informaciją apie Privatumo politiką ir (ar) šios Privatumo politikos pakeitimus, susisiekdami su Interesantu, esant reikalui.
3. Gavus Interesanto sutikimą, laikoma, kad (i) Interesanto pateikti anketiniai duomenys yra tikslūs ir teisingi, (ii) Interesanto sutikimas yra pateiktas Interesanto laisva valia. Jeigu Interesantas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, gali kilti nesklandumų įgyvendinant Interesanto teises.
4.
Duomenų tvarkymo tikslas Koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus
Tvarkomi asmens duomenys Vardas, pavardė, lytis, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, prisijungimo prie Interneto svetainės įrenginio identifikavimo duomenys, naršymo istorija Interneto svetainėje, apsilankymo trukmė, nukreipimo šaltinis ir svetainės naršymo būdai Interesantui apsilankius Interneto svetainėje bei naršymo veiksmai
Duomenų tvarkymo terminas Ne ilgiau kaip 2 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos
Duomenų tvarkymo pagrindas Sutikimas

V skyrius. SLAPUKAI. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS. SLAPUKŲ ATSISAKYMAS
1. Slapukai (cookies). Slapukas yra nedidelė iš raidžių ir skaitmenų sudaryta tekstinė byla, kuri Interesanto sutikimu įrašoma į Interesanto naršyklę arba standųjį Interesanto kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda Asociacijai atskirti Interesantą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tokiu būdu Interesantas galės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Interesantas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naudojant slapukus tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė. Slapukai naudojami įvairiais tikslais, pavyzdžiui, atsiminti Interesanto saugios paieškos nuostatas, rodyti aktualesnius skelbimus, suskaičiuoti, kiek lankytojų apsilanko tinklalapyje, padėti prisiregistruoti naudoti paslaugas ir apsaugoti vartotojo duomenis.
2. Interneto svetainėje naudojami slapukai:
Absoliučiai būtini slapukai Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai Funkciniai slapukai
Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Interesantui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas arba naudotis kitomis paslaugomis. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Interesantų sutikimas. Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Interesantai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Interesantų sutikimas. Šie slapukai yra naudojami Interesantams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal Interesantų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Interesantams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Interesantų sutikimas.
3. Esant poreikiui, Asociacija taip pat gali naudoti slapukus rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Interesantų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.
4. Naršyklės nustatymuose Interesantas gali ištrinti arba blokuoti slapukus ar jų dalį, tačiau tokiu atveju dalis Interneto svetainės gali neveikti. Slapukų išjungimo/blokavimo būdas priklauso nuo Interesanto naudojamos naršyklės konfigūracijos. Daugiau informacijos galite rasti naršyklės gamintojo svetainėje.
5. Kaip išjungti/ blokuoti slapukus „Google Chrome“ naršyklėje:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?h...
6. Kaip išjungti/ blokuoti slapukus „Safari“ naršyklėje:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
7. Kaip išjungti/blokuoti slapukus „Internet Explorer“ naršyklėje:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/win...

VI skyrius. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
1. Asociacija gali atskleisti informaciją apie Interesantą (Interesanto asmens duomenis) savo darbuotojams, Asociacijos nariams, paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
2. Be to, Asociacija gali atskleisti informaciją apie Interesantą, jei (i) turi padaryti tai pagal įstatymą; (ii) siekiant apginti savo teises ar interesus; (iii) ketinant parduoti Asociacijos veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Interesanto asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; (iv) pardavus Asociacijos veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
3. Interesanto asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
4. Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei Interesantas pageidauja būti informuotas apie Interesanto asmens duomenų gavėjų pokyčius, turi apie tai pranešti Asociacijai elektroniniu paštu info@knives.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.
5. Interesanto elektroninio pašto adresas ir/ arba telefono numeris yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklui „Facebook“, kitoms „Facebook“ valdomoms platformoms, kad Interesantui būtų rodoma Asociacijos reklama.
6. Asociacijos reklaminę informaciją galima gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse, taip pat matyti Asociacijos reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias Interesantas pats susieja su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.
7. Kiekvieną kartą, kai Interesantas apsilanko Interneto svetainėje, trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informacija apie tai, kaip Interesantas naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Interesanto veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia ir kaip ją Asociacija galėtų pagerinti. Asociacija nenustatinėja Interesantų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie Interesanto naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su Asociacijos Interneto svetainės optimizavimu.
8. Interneto svetainėje gali būti pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.
9. Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo“ paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.
10. Visą informaciją, kurią Interesantas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Interesantams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Asociacijai pateikti pagal Interesantų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Interesantams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Interesantų sutikimas.

VII skyrius. INTERESANTŲ TEISĖS DĖL ASOCIACIJOS TVARKOMŲ JŲ ASMENS DUOMENŲ
1. Teisė atšaukti sutikimą. Jei Interesantas pateikė Asociacijai aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Interesantas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: info@knives.lt. Asociacija nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Interesanto prašymą dėl Interesanto teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas teisės norminių aktų nustatytais atvejais. Asociacija per 30 dienų nuo prašymo gavimo informuoja Interesantą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. Kai Interesantas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Interesantas paprašo ją pateikti kitaip.
2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Interesantas gali bet kada susisiekti su Asociacija ir pasiteirauti, ar Asociacija tvarko kokius nors Interesanto asmens duomenis. Jei Asociacija saugo ar bet kokiu būdu naudoja Interesanto asmens duomenis, Interesantas turi teisę su jais susipažinti. Norėdamas tai padaryti, Interesantas pateikia Asociacijai rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@knives.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei Interesantas turi kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų naudojimą, gali kreiptis į Asociaciją šiuo elektroninio pašto adresu: info@knives.lt.
4. Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Interesantas turi teisę prašyti, kad Asociacija ištrintų Interesanto asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Interesantas pateikia Asociacijai rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@knives.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę. Interesanto prašymas netenkinamas, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas dėl prielaidų, reglamentuotų teisės aktuose (tokių kaip Asociacijai siekiant laikytis teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir kita).
5. Kitos teisės. (i) Interesantas turi teisę prašyti Asociacijos ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju Asociacija gali paprašyti Interesanto patvirtinti ištaisytą informaciją; (ii) Interesantas turi teisę prašyti Asociacijos riboti Interesanto asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti; (iii) Interesantas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Interesanto Asociacija gavo Interesantui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą; (iv) Interesantas turi teisę nesutikti, kad Asociacija naudotų Interesanto asmens duomenis.

VIII skyrius. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI
1. Jei Interesantas mano, kad Interesanto, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Interesantas nedelsiant turėtų kreiptis į Asociaciją su skundu elektroninio pašto adresu info@knives.lt. Tik gavus Interesantų skundą Asociacija įsipareigoja susisiekti su Interesantu per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
2. Jei tyrimo rezultatai Interesanto netenkins, Interesantas galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

IX skyrius. IŠLYGOS
1. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama, nuotraukos ar kita vaizdinė medžiaga. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios medžiagos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
2. Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse Interesantas gali savo paties rizika. Asociacija neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
3. Asociacijos informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Asociacija neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Interesantas yra nukreipiamas dėl išsamesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

X SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Asociacija gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje. Interesantui reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Interesantą tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
2. Atnaujinus Privatumo politiką, Asociacija informuos Interesantą apie, Asociacijos nuomone, esminius pakeitimus paskelbdama juos Interneto svetainėje. Jei Interesantas prisijungs prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Interesantas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2019 06 21.

 

GIKO peiliai

Peiliai.net

peiliai_net

Ginalas

Ginalas-100x100px.jpg 

galandimo-paslaugos.jpg

Foruminis-peilis

view counter

view counter
Sužinokite daugiau
view counter

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

view counter
  © 2023 Peilininkų asociacija  
hostingas su 10% nuolaida